Adriána

Adriána sa venuje štúdiu jazykov už od základnej školy. Následne študovala na anglickom bilingválnom gymnáziu, ktoré ukončila maturitnou skúškou na úrovni C1. Neskôr získala bakalársku štátnu skúšku z angličtiny a španielčiny. V súčasnosti je študentkou magisterského stupňa v odbore cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, kde študuje anglický a španielsky jazyk. 

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina