Dominika

Dominika

Dominika sa venuje angličtine od základnej školy. Najlepšie skúsenosti nadobudla ročným štúdiom na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii a prípravou na medzinárodný jazykový certifikát TOEFL. V súčasnosti je študentkou prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Komenského, kde okrem angličtiny študuje francúzštinu. Vo voľnom čase veľa číta, venuje sa francúzštine, cestuje alebo neustále nové cesty plánuje.

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina