Metóda „SPRICH MIT!“

„SPRICH MIT!“ – informácie o metóde na výučbu nemeckého jazyka

Priaznivci Callanovej metódy si pri vzdelávaní v nemeckom jazyku určite neraz priali, aby bolo vzdelávanie Callanovou metódou dostupné nielen pre kurzy anglického jazyka.

Preto je pre mnohých dobrou správou, že benefity svetoznámej Callanovej metódy môžu odteraz využívať aj študenti nemeckého jazyka.
Na základe extenzívnej spolupráce metodológov, učiteľov a rodených hovorcov vznikla jedinečná metóda „SPRICH MIT!“, ktorá stojí na rovnakých princípoch ako Callanova metóda, čím do vzdelávacieho procesu prináša všetky jej benefity, ktoré oceňujú študenti po celom svete. Šesť učebníc série „SPRICH MIT!“ predstavuje v súčastnosti to najlepšie z oblasti učebných materiálov venovaných výučbe nemeckého jazyka priamou metódou.

Benefity metóty

Rovnako ako Callanova metóda, zameriava sa metóda „SPRICH MIT!“ na najdôležitejší a pre mnohých aj najťažší aspekt jazyka – na komunikáciu v cudzom jazyku. Študenti na hodinách sú v prvom rade vedení k budovaniu svojej schopnosti samostatne formulovať vety v cudzom jazyku a robiť tak bez akéhokoľvek strachu z prípadných chýb v prejave. Túto schopnosť študenti nadobúdaj vďaka intenzívnemu praktizovaniu komunikácie v cudzom jazyku s lektorom a v diskusiách so spolužiakmi. Komunikácia na hodine predstavuje viac ako 80% z vyučovacieho času.

Benefity metódy v skratke

  • Simulácia nemeckého prostredia, v ktorom sa naučíte rozprávať nemecky 4 x rýchlejšie v porovnaní s bežnou formou výučby
  • Dynamická diskusia v nemčine, ktorou sa zlepšíte v rozprávaní a porozumení
  • Naučíte sa množstvo novej slovnej zásoby
  • Naučíte sa používať gramatiku v praxi bez zbytočných poučiek
  • A v neposlednom rade konečne prekonáte rozpaky z rozprávania po nemecky

Priebeh vyučovacej hodiny

Hodina má formu riadeného dialógu, v ktorom študent odpovedá na učiteľove otázky vo vyučovanom jazyku, a to tak, aby podal čo najrozsiahlejšiu odpoveď a využil v nej novo-preberanú slovnú zásobu z vyučovacích hodín.

Na hodine sa materinský jazyk študentov využíva iba minimálne, a to prevažne iba pri výučbe novej slovnej zásoby.

Lektor gramatiku vysvetlí a precvičí so študentmi, pričom preberaná gramatika je následne praktizovaná v otázkach učiteľa a odpovediach študentov.

Nemčina pre začiatočníkov

Kurzy nemeckého jazyka vyučované metódou „SPRICH MIT!“ sú vhodné nielen pre študentov, ktorí sa s nemeckým jazykom už stretli, ale aj pre úplných začiatočníkov, ktorí sa tomuto jazyku doposiaľ ešte nikdy nevenovali. Priama metóda Vás totiž rýchlo a efektívne naučí rozumieť pravidlám používania nemeckého jazyka bez nadmernej záťaže komplikovanou gramatikou. Vďaka tejto prakticky orientovanej metóde začnete tvoriť vlastné vety v nemčine už na prvej hodine kurzu. Kurzy nemčiny pre začiatočníkov obsahujú množstvo slovnej zásoby a základnú gramatiku postačujúcu na tvorbu jednoduchých viet v nemeckom jazyku už od prvej hodiny. Starostlivý, ľudský a povzbudivý prístup našich lektorov zabezpečí na hodinách príjemnú atmosféru a pomôže Vám odbúrať strach a neistotu pri Vašich prvých krokoch k tomuto obľúbenému jazyku.

Učebné materiály

Učebné materiály obsahujú prepis preberanej slovnej zásoby, gramatiky a väčšinu otázok, ktoré lektor so študentmi na hodine praktizuje. Na MP3 nájdete obsah všetkých vyučovacích hodín.

Sprich mit!

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina