Učebné materiály

Učebný materiál na kurz anglického jazyka

Angličtina - Callan Method

S radosťou sme privítali nové edície kníh Callanovej metódy, ktoré na základe veľkého dopytu pripravilo vydavateľstvo Callan Publishing so sídlom v Londýne. Od septembra 2012 sa na hodinách anglického jazyka v Lumare môžete teda stretnúť s Callanovou metódou v novom šate.

Revízia pôvodných učebných materiálov, ktoré boli na trhu viac ako 50 rokov priniesla do učebníc – a teda aj do našich vyučovacích hodín modernú slovnú zásobu a aktualizovanú gramatiku. Samozrejme, pravidlá výučby Callanovou metódou, vďaka ktorej sa môžu študenti na celom svete učiť angličtinu rýchlejšie, prirodzenejšie a efektívnejšie, zostali nezmenené.

Okrem aktuálnej slovnej zásoby a gramatiky obsahujú nové učebnice aj slovník preberanej slovnej zásoby a audio nahrávky učebného materiálu vo formáte MP3, ktoré môžete počúvať napríklad z Vášho smartfónu.

Učebný materiál na kurz nemeckého jazyka

Nemčina - Sprich Mit!

Šesť učebníc série „SPRICH MIT!“ predstavuje v súčastnosti to najlepšie z oblasti učebných materiálov venovaných výučbe nemeckého jazyka priamou metódou.

Séria „SPRICH MIT!“ je zostavená tak, aby v prirodzenej následnosti
pokryla všetky jazykové úrovne od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých hovorcov. Výber slovnej zásoby a gramatiky pokrýva všetky praktické aspekty komunikácie – od prvotného predstavenia a pozdravov až po prípravu na pracovný pohovor v nemeckom jazyku. Slovná zásoba a gramatika sú na hodinách precvičované konverzačnou formou, pričom prepis otázok lektora a vzorových odpovedí študenta je tiež možné nájsť v učebnici. Učebnica navyše obsahuje množstvo zaujímavých článkov, dialógov a ilustrácií, ktoré štúdium jazyka urobia ešte zaujímavejším.

Domáce vzdelávanie a prípravu na hodiny zas uľahčí audionáhrávka v MP3 a interaktívne online cvičenia. Obsah jednej učebnice preberie študent na dvoch jazykových kurzoch.

Učebný materiál na kurz španielskeho jazyka

Španielčina - Callan Español

Stále rastúci záujem študentov o výučbu cudzích jazykov úspešnou
a veľmi účinnou Callanovou metódou podnietil vznik novej edície kníh na výučbu španielskeho jazyka.

Šesť učebníc edície Callan Español pokrýva učivo od úrovne pre úplných začiatočníkov až po učiva na úrovni pre mierne pokročilých hovorcov španielskeho jazyka. Po dosiahnutí tejto úrovne (B1) sú študenti už schopní samostatnej komunikácie v španielskom jazyku na takmer všetky všeobecné témy.

Učebnice sú vhodné na výučbu všetkých vekových kategórií a sú tvorené s ohľadom na špecifiká španielskeho jazyka a dôkladné precvičovanie jeho náročnejších aspektov, no vďaka svojmu náučnému a kreatívnemu obsahu na hodinách zároveň podnecujú zábavu a záujem študentov.

Učebný materiál na kurz talianskeho jazyka

Taliančina - Speak

Učebné materiály na kurz vedený metódou Speak obsahujú prepis preberanej slovnej zásoby, gramatiky a väčšinu otázok, ktoré lektor so študentami na hodine praktizuje. Na priloženom CD nájdete obsah všetkých vyučovacích hodín. Každá z učebníc obsahuje učebný materiál na úrovni od A1 až po C1. Obsah jednej učebnice preberie študent na dvoch jazykových kurzoch. Učebnice môžu predávať iba licencované jazykové školy – nekúpite ich teda v bežných kníhkupectvách.

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina