Callanova metóda

V jazykovej škole Lumar učíme cudzie jazyky aj Callanovou metódou.

Podstatou výučby Callanovou metódou je výučbu cudzieho jazyka čo najviac priblížiť učeniu sa materinského jazyka.

Hovoriť po slovensky sme sa naučili ustavičným počúvaním a opakovaním počutých slov, až neskôr sme sa naučili čítať a písať. Tento postup je zachovaný aj v Callanovej metóde. Učiteľ už od prvej hodiny prvého vyučovacieho stupňa vedie hodinu v cudzom jazyku, samozrejme, najprv s použitím jednoduchých slov a viet. S úrovňou Vášho porozumenia jazyka sa náročnosť slovnej zásoby a viet zvyšuje.

Učiteľ vysvetľuje novú slovnú zásobu alebo gramatický jav formou otázky a odpovede, a potom kladie otázky obsahujúce nové učivo. Táto konverzácia medzi učiteľom a žiakmi vypĺňa prevažnú časť vyučovacej hodiny. Keďže v našich kurzoch je v skupine maximálne 5 študentov, každý študent zodpovie počas hodiny množstvo otázok. Pripravte sa preto na to, že budete hovoriť oveľa viac, než na hodine tradičnej výučby cudzieho jazyka. Počúvaním a odpovedaním sa tak ako pri učení materinského jazyka začne vytvárať Vaša schopnosť porozumieť otázkam v cudzom jazyku a pohotovo na otázky odpovedať. Lektor Vám bude počas výučby pomáhať s odpoveďou použitím dynamickej, komunikatívnej gestikulácie a mimiky. Ustavičná komunikácia v cudzom jazyku Vám navyše pomôže nielen zdokonaliť sa v konverácii, ale aj prekonať obavy z hovorenia v cudzom jazyku, ktoré spočiatku prežíva každý.

Samozrejeme, všetci robíme v procese učenia sa nových vecí množstvo chýb. Učenie sa cudzieho jazyka nie je výnímkou. Lektor Vás počas hodiny upozorní na chybu v odpovedi a pomôže Vám vytvoriť správnu, bezchybnú odpoveď. Je predsa lepšie hovoriť a spočiatku robiť chyby, než nehovoriť zo strachu, že urobíme chybu. Súhlasíte?

Jazyková škola LUMAR je držiteľom akreditácie na výučbu Callanovou metódou

Garanciou kvality výučby v našej jazykovej škole je aj to, že je držiteľom akreditácie na výučbu Callanovou metódou. Akreditáciu udeľuje Callan Method Organisation so sídlom v Londýne a získať ju môžu iba školy, ktoré spĺňajú vysoký štandard a kvalitu výučby.

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina