Kristína

Kristína

Kristína záľubu v cudzích jazykoch našla už počas štúdia na osemročnom gymnáziu so zameraním na cudzie jazyky, kde získala aj svoj prvý jazykový certifikát. Po ukončení gymnázia sa rozhodla v štúdiu jazykov pokračovať a prihlásila sa na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, kde štúdium ukončila absolvovaním štátnej skúšky z anglického jazyka, didaktiky anglického jazyka a tiež anglickej a americkej literatúry v roku 2020.

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina