Natáli

Natália

Natália začala štúdium nemeckého jazyka už na základnej škole. Nemčina ju oslovila natoľko, že pokračovala štúdiom na strednej škole v triede s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka. Pokračovala následne štúdiom na vysokej škole v odbore Nemecký jazyk a kultúry v odbornej komunikácii na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave. Zároveň, počas magisterského štúdia, využila možnosť a úspešne absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium. Už počas vysokoškolského štúdia nadobúdala prvú prax s výučbou nemeckého jazyka. Vysokú školu ukončila štátnou skúškou v nemeckom jazyku na úrovni C1 podľa SERR.

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina