Viktória

Viktória sa narodila do bilingválnej rodiny a od útleho veku navštevovala nemeckú škôlku a školu, pričom z nemeckého jazyka aj úspešne maturovala. V Rakúsku strávila pomerne dlhú dobu – jednak na výmennom študijnom pobyte a jednak v zamestnaní, ktoré popri štúdiu absolvovala. V nemeckom jazyku komunikuje na dennej báze.

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina