Španielčina

Rámcové obsahy jednotlivých kurzov zo španielskeho jazyka

Nivel 1
Začiatočníci A1 (časť 1.)

Časti tváre (nariz, ojo, oreja), oblečenie (pantalones, jersey), farby, označenia ľudí (chico, hombre, mujer), doprava (bicicleta, motocicleta, coche), prídavné mená vyjadrujúce stavy (nervioso, tranquilo)

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: slovesá “ser” a “estar”, podstatné a prídavné mená mužského a ženského rodu, osobné zámená (yo, tú, él,..), prítomný čas pravidelných slovies končiacich na -AR, -IR a -ER, …

Nivel 2
Falošní začiatočníci A1 (časť 2.)

Dni v týždni, časti tela (cuerpo, mano, brazo), názvy štátov (Inglaterra, Francia), štátna príslušnosť (alemán, inglés), svetové strany, zviaratá (caballo, guepardo,ratón), jedlo, ovocie, rôzne prídavné mená (grueso, flaco), príslovky

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: rozkazovací spôsob (pon, coge, dame), radové číslovky (primer, segundo, décimo),určenie času: ¿qué hora es?, vykanie (usted, ustedes), zvratné slovesá: (despertarse), predprítomný čas (he ido)

Nivel 3
Mierne pokročilí A2 (časť 1.)

Noviny (periódico, diario), politika (gobierno, ministerio), mesiace v roku, športy (futból, baloncesto), ročné obdobia, názvy miest (edificio, jardín), rôzne prídavné mená (antiguo, nuevo, menor)

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: isté nepravidelné slovesá (oler, salir, abrir, caber, caer), predložkové väzby (a mí, a ti, a él), budúci čas (iré, hablarás), slovesné väzby (me gusta, te gusta)

Nivel 4
Mierne pokročilí A2 (časť 2.)

Kancelária (ordenador, impresora), potraviny (maíz, lechce, vino, pastel), výrazy množstva (demasiado)

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: samostatné privlastňovacie zámená (mío, tuyo, suyo), časové výrazy (hace tres minutos, hace dos horas), kombinácia priameho a nepriameho predmetu (se lo digo, me lo comprarás), minulý čas – imperfecto (jugaba, vivía), slovesá so zmenami hlások (construir, elegir, servir)

Nivel 5
Stredne pokročilí B1 (časť 1.)

Zvieratá (oveja, golondrina, búho), obchod (negocio, tienda), časové výrazy (milenio, siglo), domácnosť (persiana, cortina, calefacción)

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: slovesá s que (pensar que, decir que), výrazy nálady, predložky (por, para), slovesá s predložkami (soñar con), slovesá vyjadrujúce zmeny stavu (engordar, adelgazar), porovnávacie výrazy (tanto… tanto…)

Nivel 6
Stredne pokročilí B1 (časť 2.)

Príroda (selva, jungla, oso, tigre), spoločnosť a zákony (religión, judío, mayoría, minoría, petición, ley, cumplir la ley, orden, desorden), výrazy pravidelnosti (semanalmente, mensualmente), vzdelanie (educación, colegio)

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: Ustálené slovné spojenia (tener miedo, dar miedo, tener cuidado) výrazy so slovesom ir (ir de compras, ir al cine) rozkazovací spôsob

Nivel 7
Pokročilí B2 (časť 1.)

Časti tela – orgány (hígado, pulmón, corazón), zdravie (dolor, perjudicar, pastillas, régimen, tener fiebre, estar resfriado), ľudské vlastnosti a nálady (listo, flexible, reírse, llorar), vyjadrovanie názoru (estar a favor de, estar en contra de), zariadenie bytu (sofa, sillón, espejo)

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: spojovací spôsob – subjuntivo s výrazmi pochybnosti (no creo que, es posible que, puede que), subjuntivo s výrazmi nutnosti (es importante que), subjuntivo so slovesami (espero que, deseo que), minulý jednoduchý čas – indefinido, nedávna minulosť (acabar de)

Nivel 8
Pokročilí B2 (časť 2.)

Právo (abogado, sobornar, acusar, fiscal, inocente), dospievanie (juventud, arrugas, envejecer), sviatky (navidad, villancico, nochebuena), budovy (rascacielos, torre), športy (hacer buceo, patinaje, equitación), cestovanie (viajar a dedo, tienda de campaña), ľudské zmysly, filmy (director, subtítulos)

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: ustálené slovné spojenia (hacer caso, estar harto de algo, tener ganas de, estar hecho polvo, echar de menos, tener en común), spájacie výrazy (mientras que, pues, puesto que), podmieňovacie súvetia (si tienes…harás, si tuviera…haría)

Nivel 9
Veľmi pokročilí C1 (časť 1.)

Geografia Španielska (Galicia, Cataluña), španielske jedo (paella, gazpacho, tortilla), reštaurácia (camarero, cuenta, entremés), varenie (sartén, hervidor) televízia, nakupovanie, politika (congreso, embajada)

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: infinitivo perfecto (haber comido), spájacie výrazy (en cuanto a, sin embargo, aunque), ustálené slovné spojenia (por mi cuenta, de vez en cuando, a largo plazo)

Nivel 10
Veľmi pokročilí C1 (časť 2.)

Choroby (viruela, gripe, cáncer, contagioso), jedlo (filete, bistec), časti odevov (cuello, manga, bolsillo), nástroje (martillo, clavo, hacha), práca a financie (sueldo, cuenta bancaria, pagar en efectivo)

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: predložkové spojenia (como si, apenas), ustálené slovné spojenia (tener confianza en, darse prisa, tener que ver con), predminulý čas (había comido), tretia podmienka (si hubiera tenido…habría ido)

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina